Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag Stichting Custodes Septentrionum (CS riders)

Definitie grensoverschrijdend gedrag van Stichting Custodes Septentrionum (CS Riders):

Wij definiëren grensoverschrijdend gedrag als volgt: Gedrag waardoor de veiligheid en het gevoel van veiligheid en/of eigenwaarde binnen de stichting wordt aangetast. We maken hierbij onderscheid tussen ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag.

Kenmerken van grensoverschrijdend gedrag:

· Verbale en/of schriftelijke (bijv. middels social media) agressie : grof en kwetsend taalgebruik naar bestuursleden, ambassadeurs en support. Hiertoe worden ook discriminerende, racistische en/of seksueel getinte opmerkingen gerekend en het bedreigen of intimideren van anderen.

· Fysieke agressie: zoals slaan, schoppen, bijten en bespugen van, bestuursleden, ambassadeurs en support.

· Seksuele intimidatie of seksueel getinte aandacht.

· Moedwillig meenemen van gevaarlijke wapens of andere ongewenste zaken zoals drugs.

· Het moedwillig verstoren van de orde binnen de stichting.

· Het moedwillig vernielen of ontvreemden van materiaal.

Bij incidenten waarbij bestuur, ambassadeurs en support grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, kan het bestuur de volgende acties ondernemen:

· Afhankelijk van de ernst van het grensoverschrijdend gedrag zal er door het bestuur een gesprek worden gevoerd met de betrokkenen. Er zal besproken worden welk gedrag is waargenomen en dat dit bij de stichting niet wordt accepteert.

· Bij herhaling of bij een eerste, zeer ernstig incident kan het bestuur besluiten de betreffende persoon of personen tijdelijk de toegang tot de stichting te ontzeggen.

· Bij structureel wangedrag kan het bestuur besluiten tot verwijdering van de persoon of personen tot de stichting.

Incident bij grensoverschrijdend gedrag bij een kind als het kind bij de stichting op bezoek is.

· Grensoverschrijdend gedrag bij een kind wordt gemeld aan de ouder(s) of verzorger(s). Het incident zal besproken worden, en welke stappen er moeten worden ondernomen.

Vertrouwenspersonen

Onze stichting heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld

De twee vertrouwenspersonen zijn:

Wendy de Vries

Thea van der werf

Privacywetgeving AVG

Bij de stichting Custodes Septentrionum (CS riders) is privacy van de kinderen eerste prioriteit.

· Voor de eerste rit van een kind volgt eerst een gesprek met de ouder(s), verzorger(s) van het kind. Het gesprek wordt gehouden met twee ambassadeurs van de stichting. De gegevens blijven bij de stichting en worden niet kenbaar gemaakt aan derden.

· Als er tijdens een rit foto’s worden genomen zal er toestemming worden gevraagd om deze foto’s te mogen delen.