Huishoudelijk reglement CS Riders

Huishoudelijk reglement CS Riders (Custodes Septentrionum)
Doel: Een veilige omgeving en klimaat creƫren waarbij iedereen die bij de CS-riders aanwezig is, zich veilig en welkom voelt.

Ritten

 • De rijder dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van bestuurders van motorvoertuigen. ( In bezit van rijbewijs, verzekerd, en technisch goed voertuig)
 • Tijdens de ritten worden geen alcoholische drank en drogerende middelen gebruikt.
 • Tijdens de ritten wordt er alleen gereden op de aanwijzingen van de Road Captain.
 • Rijders die een taak hebben binnen de rit hebben de kleding van CS of neutrale kleding aan.
 • De stichting CS kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld in geval van schade, letsel, diefstal etc. Iedere rijder rijdt voor eigen risico.
 • Ouders/ begeleiders blijven geheel verantwoordelijk voor hun meegebrachte kinderen.

Honk en evenementen

 • Belemmer nooit de deuren van het honk of evenement ruimte. Weet waar de NOODUIT route is.
 • Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij jongeren onder 25 jaar wordt een ID gevraagd.
 • We hebben afspraken over (het schenken van) alcohol op momenten dat jeugd aanwezig is. De CS kent middag- en avondhonken. Op het middaghonk worden er geen alcoholische dranken gebruikt. Op een avondhonk en op evenementen mogen alleen alcoholische dranken  gebruikt worden als er geen jeugdigen onder de 14 jaar aanwezig zijn.
 • Het drinken van sterk alcoholische dranken is niet toegestaan, daarentegen is een bescheiden drankmix wel toegestaan.
 • Op vergaderingen worden geen alcoholische dranken gebruikt.
 • Geen CS gerelateerde kleding (vest, rug patch, truien etc.) dragen bij demonstraties en conflicten.

Social Media

CS communiceert op sociale media, dit op Facebook en op de CS website.

Graag bij het communiceren de onderstaande regels in acht nemen.

 • Wees aardig en beleefd.
 • Geen haatdragende taal of pesten.
 • Hou berichten CS gerelateerd.
 • Bij negeren van bovenstaande regels m.b.t. social media het volgende : het bestuur of beheerder(s) hebben te allen tijde het recht zonder uitleg een bericht te weigeren of te verwijderen.

Stichting Custodes Septentrionum keurt alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af.

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Drankmisbruik
 • Geweld – fysiek of verbaal
 • Pesten
 • Discriminatie

Meldplicht: Iedereen die grensoverschrijdend gedrag ziet, vermoedt of er over hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur, of bij de, door het bestuur daarvoor aangewezen, vertrouwenspersoon.

Wanneer vrijwilligers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij deze vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. Let wel: een melding is geen beschuldiging!

We verwachten van iedereen binnen onze stichting dat we elkaar respectvol behandelen.